Kredyt pod zastaw – czy to pewne?

Możliwe że nie każdy z użytkowników naszej witryny internetowej wie, że kredyty pod zastaw są pod każdym względem wyznaczone w kanwach polskiego systemu prawnego i mają nawet oddzielny rozdział w Kodeksie. Co się z tym wiąże jest to niezmiernie zrozumiała i bezpieczna forma kredytu - o ile cała umowa przebiega stosownie z jej założeniami - opierając się o obowiązujące w naszym kraju rozporządzenia. Kredyt pod zastaw można dostać na dwa możliwe sposoby - za pomocą zastawu rejestrowego, i zwykłego kredytu pod zastaw. Kodeks Cywilny w 306 artykule reguluje tę kategorię pożyczki, by asekurować dwie strony podpisujące porozumienie kredytowe, a nadrzędnie tę która wierzytelności użycza.

W momencie w którym dług pozostaje wydany pożyczkobiorcy, ten nie jest zobligowany do przekazania zastawu - bez względu czy będzie to posiadłość czy mienie ruchome. Pomimo tego prawnie kredytodawca ma priorytet w zarządzaniu co do własności zastawionego dobra, związanego umową o pożyczkę, z wyjątkiem tych którzy zobowiązani są pierwszeństwem specjalnym. Obojętnie w czyim posiadaniu będzie rzecz taka jak sprzęt elektroniczny, agd, biżuteria - pożyczający będzie zdołał rościć swoich upoważnień.

Znane są dwie opcje nawiązania prawnie ważnej umowy o kredyt pod zastaw - zwykły i rejestrowy. W ramach podpisywanej umowy kredytowej pod zastaw normalny, zastawca  poniżej nazywany kredytobiorcą pozostaje zobowiązany do wydania zastawnikowi swojego mienia. Jednak wszystkie prawa do majątku pozostają po stronie kredytobiorcy, w czasie kiedy dobro pozostaje przekazane zastawnikowi. Kredytodawca nie ma prawa jednak użytkować mienia które pozostało zastawione w formie zaliczki długu na cały czas ważności umowy. W tym okresie pożyczający mając pełnomocnictwo do swojego dobra, może również oddać lub odsprzedać swoją zastawioną ruchomość. Art. 311 normuje tę kwestię i wytycza przejrzyście, że osoba kupująca taką własność ma pełnomocnictwo do poznania jego statusu, czyli wiedzieć w pełni czy jest ono obciążone czy nie. Umowa o pożyczkę w tym wypadku jest obowiązująca dopiero po złożeniu podpisu obu stron z tzw. datą pewną - to znaczy zatwierdzoną przez urząd miejski. Jeżeli kredytobiorca nie może spłacić należności - bezsprzecznie ten dokument zezwala kredytodawcy w dochodzeniu swoich praw - bez względu na to  kto w tym momencie jest w posiadaniu majątku.

Można wyliczyć oczywiście inny sposób na uzyskanie pożyczki zastawiając swój majątek - obojętnie czy będzie to nieruchomość czy mienie ruchome. Ta opcja jest przede wszystkim wygodna dla posiadaczy przedsiębiorstw bądź posiadaczy ziemii, którzy chcieliby zdobyć pomocne źródło przychodu zastawiając swoją nieruchomość czy inne dobro z okazją stałego używania go. Chodzi tu o kredyt rejestrowy, który różni się po pierwsze tym, że zastawiane dobro zmienia swojego posiadacza jedynie w specjalnie stworzonym ku temu wykazie. W trakcie  podpisanej umowy pożyczkowej wierzyciel posiada wyłączność do zastawionego majątku, niemniej jednak kredytobiorca posiada w tym samym czasie prawo do używania go.

Konieczna jest ewidentnie umowa, na podstawie której obie strony będą w stanie dochodzić swoich praw i za pośrednictwem której zastaw zostanie wpisany do przygotowanego spisu. Umowa zostaje dodatkowo właściwie ubezpieczona na życzenie jednej ze stron - koncesjonowana jest tu zarówno obca dewiza jak i polski złoty. Wykaz bardzo ułatwia kwestię osobom które są zaciekawione zajęciem zastawu, dlatego że mogą one za pomocą indeksu zobaczyć status dobra - czy jest ono obciążone i jak wielka jest jego teraźniejsza wartość.