Podstawowe różnice pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką pozabankową

Generalnie o pozyskiwaniu akcesoryjnych środków pieniężnych na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie albo kredyt. Niemniej jednak należy rozłączyć te dwa wyrażenia - przypisując im w następstwie tego podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

Przede wszystkim o pożyczkę staramy się wyłącznie w instytucjach pozabankowych - najczęściej są to prywatne firmy bądź jednostki posiadające dostateczny fundusz. Porozumienie wiąże w oparciu o Kodeks Cywilny. Natomiast mówiąc o kredytach - powinniśmy kojarzyć z tym stwierdzeniem tylko banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku pieniądze na kredyt wypłacane są z lokat innych klientów.

W wielu przypadkach na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje identyczna sprawa. Banki chcą posiadać wiedzę na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się staramy i lubią mieć wgląd do adaptacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie podajemy celu uzyskiwania pożyczki. Do tego pożyczki mogą zostać przekazane nam w formie gotówki albo przelewu. Struktura bankowa natomiast opiera się wyłącznie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy.

Jak są tworzone umowy w obu postaciach świadczenia usług kredytowych? Należy rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może pozostać zapisana bądź zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Obie strony mają tutaj spore pole do negocjacji, dlatego że podpisując umowę możemy scharakteryzować również termin spłaty całej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. W dodatku pożyczający nie analizuje swojego wierzyciela w BIK-u. W taki sposób zapożyczenie wytwarza znaczące pole manewru i autonomię.

Kredyt który użycza nam bank jest ustabilizowany podpisaną przez dwie strony w umowie, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków jednej ze stron. W tym momencie formułowane są zasady i czas spłaty kompletnego zobowiązania, oraz tak konstytutywne elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie źródłowej znajdują się też zasady zmian warunków wcielonej w życie umowy.